PCO Infertilitet

Patientgruppe

Kvinder med PCOS og uhonoreret graviditetsønske

Definition af begreber

Polycystisk ovarie syndrom (PCOS): to ud af tre kriterier:

1) Mindst 1. polycystisk ovarie

2) Hirsutisme og/eller forhøjet testosteron

3) Oligomenoré eller amenoré uden anden årsag.

Polycystiske ovarier:

Ultralydskarakteristika, findes prævalent i op til 15 % af kvinder; hyppigere hos meget unge kvinder pga. stor ovariereserve.

Fremgangsmåde

Praktisk håndtering af PCOS ved samtidig infertilitet

Medicinsk behandling:

Hvis der ved udredning findes anovulatoriske cykli, normal tubapassage og normal ovariereserve, og partner har normal sædkvalitet, kan parret før IUI-H forsøge med clomifem og samleje omkring ovulationstidspunkt i 3-6 cykli.

Kvinden skannes i forløbet for at følge respons på behandlingen.

Hvis der foreligger andre fertilitetsnedsættende faktorer, anbefales at behandle med IUI-H/IVF, afhængig af hvilke faktorer der foreligger.
Download PDF

 

Metformin-behandling kan opstartes i samråd med kvinden. Kvinden skal screenes for diabetes med HbA1C inden opstart.

Der anbefales langsom opstart med 500 mg x 1 i 1. uge og herefter øgning til 500 mg x 2 i 1 uge stigende til maks. 1 g x 2. Kvinden informeres om bivirkninger og forventet effekt.

Behandlingen seponeres ved påvist graviditet.

Ovulationsinduktion med clomifen ved PCOS og forslag til behandling ved clomifenresistens. Ved amenoré eller sjældne menstruationer gives i 1. cyklus enten gestagen (provera 10 mg dagligt i 10 dage) eller p-piller monofasiske.
Der gives derefter clomifen 50 mg dag 3-7. Ultralydsskanning dag 9-11.

Forventet ovulation når der er follikel på 18-20 mm. Hvis der ikke er follikeludvikling frem til dag 11, scannes atter i dagene 16 til 18.

Hvis der stadig ikke er follikeludvikling, forventes ikke follikeludvikling i denne cyklus. Der gives provera til induktion af blødning.

I næste cyklus enten 100 mg Clomifem eller low-dose-slow protokol med ren FSH. Man kan forsøge øgning til 150 mg clomifem.

Kvinder med PCOS er i større risiko for at udvikle OHSS, hvilket de skal informeres om.
Der skal udvises særlig forsigtighed ved stimulation med ren FSH pga. risiko for OHSS. AMH vil typisk være meget højt hos disse patienter.

 

Åbningstider

Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-13.00
Lørdag & søndag: Lukket

Kvindeklinik Papirfabrikken

Papirfabrikken 36 D
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6150

Kvindeklinik