samlet-bill-mar2014Klinikkens målsætning:

Faglighed:
Samtlige ansatte i klinikken har en solid faglig baggrund med adskillige erhvervsaktive år indenfor specialet i hospitalsregi. Vi vægter efteruddannelse højt for at kunne følge med i den nyeste viden indenfor faget og for at forblive engagerede. Kvaliteten af vort arbejde følges blandt andet ved, at vi indberetter til kvalitetsdatabaser.

Tryghed:
Det er vigtigt for os, at du som patient i vor klinik føler tryghed igennem hele forløbet med afsæt i en høj standard. Det bedste behandlingsresultat opnås i dialog med dig. Efter grundig information og med respekt for din selvbestemmelse finder vi frem til den rigtige undersøgelses- og behandlingsstrategi for netop dig.

Ansvarlighed:
Så længe du er i et aktivt forløb hos os, har du mulighed for at kontakte os omkring behandlingen. Svar på prøver, uafklarede spørgsmål, behandlingsjusteringer mv. klares per mail eller ved, at du ringer til os i telefontiden. Vor sygeplejeske vil kunne svare på en lang række spørgsmål og vil ellers drage omsorg for, at gynækologen kontakter dig, eller at du kommer til endnu en konsultation.

Effektivitet:
Vi stiler mod korte ventetider. Mener din egen læge, at der kan være mistanke om kræft, aftaler din læge undersøgelse direkte med os og den effektueres indenfor 2 dage, ellers vurderes ventetiden ud fra sværhedsgraden af symptomerne. Der er hver dag afsat tider til, hvis egen læge finder en akut vurdering nødvendig. Problemstillingerne ønskes afklaret så hurtigt som muligt. Vor lille medarbejderskare, som har arbejdet sammen gennem mange år, vil arbejde for effektive, korte arbejdsgange. Vi sørger for, at både du og vi er velforberedte.

Samarbejde:
Den henvisende læge modtager efter accept fra dig løbende informationer om udførte undersøgelser, behandlinger og planer.

stregbox

Medarbejdere

Jeannette Bing Lauritzen

Medicinsk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 2006.
Gynækologisk uddannelse/ansættelse på Skejby Universitetshospital, Herning
Sygehus og Horsens Sygehus.
Speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2014.
Indtil 2018, overlæge på gynækologisk og obstetrisk afdeling, Horsens Sygehus, med ansvar for Gynækologisk Ambulatorium og Ambulant Kirurgi, herunder minihysteroskopi.

Bredt uddannet indenfor specialet, med særlig interesse for blødningsforstyrrelser, celleforandringer, fertilitet, tidlige
graviditetsproblemer og uønsket graviditet.

Praktiserende gynækolog og med-indehaver af Kvindeklinik Papirfabrikken fra
januar 2018.

Britt_2

Britt Ljungström

Medicinsk kandidateksamen fra Århus Universitet 1985.
Gynækologisk uddannelse/ansættelse på århus Kommunehospital, Viborg Sygehus, Randers Centralsygehus, Odense Universitetshospital og Silkeborg Centralsygehus.
Speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1996.
Overlæge i perioden 1998-2006 på gynækologisk og obstetrisk afdeling, Silkeborg Centralsygehus med ansvar for operationsgang og dagkirurgisk afsnit.
Bredt uddannet indenfor specialet, med særlig interesse for blødningsforstyrrelser (udredning og behandling), celleforandringer, endometriose, tidlige graviditetsproblemer og uønsket graviditet.

Praktiserende gynækolog og med-indehaver af Kvindeklinik Papirfabrikken siden november 2006.

Helena_2

Helena Graversen

Uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejeskole 1984.
Ansættelse bl.a. på urinvejskirurgisk afdeling i Hillerød.
Siden 1991 arbejdet i det gynækologiske speciale på Silkeborg Centralsygehus.
Først 4 år på sengeafdelingen, og fra 1994 i gynækologisk- og barselsambulatoriet. Senest som afdelingssygeplejerske.
Efteruddannelse inden for bl.a. barnløshedsbehandling, vandladningsproblemer, kommunikation og ledelse.

Siden november 2006 ansat ved Kvindeklinik Papirfabrikken.

Majbritt1

Majbritt Leth Jensen

Uddannet lægesekretær på Silkeborg Centralsygehus i 1993.
Har siden arbejdet med flere forskellige specialer på sygehuset, bl.a. ortopædkirurgi, reumatologi og gynækologi, blandt andet med varetagelse af elevvejleder- og superbrugerfunktion. Endvidere i en periode arbejdet som freelancesekretær. Siden februar 2014 ansat ved Kvindeklinik Papirfabrikken.