Klinikkens målsætning

Faglighed:
Samtlige ansatte i klinikken har en solid faglig baggrund med adskillige erhvervsaktive år indenfor specialet i hospitalsregi. Vi vægter efteruddannelse højt for at kunne følge med i den nyeste viden indenfor faget og for at forblive engagerede. Kvaliteten af vort arbejde følges blandt andet ved, at vi indberetter til kvalitetsdatabaser.

Tryghed:
Det er vigtigt for os, at du som patient i vor klinik føler tryghed igennem hele forløbet med afsæt i en høj standard. Det bedste behandlingsresultat opnås i dialog med dig. Efter grundig information og med respekt for din selvbestemmelse finder vi frem til den rigtige undersøgelses- og behandlingsstrategi for netop dig.

Ansvarlighed:
Så længe du er i et aktivt forløb hos os, har du mulighed for at kontakte os omkring behandlingen. Svar på prøver, uafklarede spørgsmål, behandlingsjusteringer mv. klares per mail eller ved, at du ringer til os i telefontiden. Vor sygeplejerske vil kunne svare på en lang række spørgsmål og vil ellers drage omsorg for, at gynækologen kontakter dig, eller at du kommer til endnu en konsultation.

Effektivitet:
Hvis din egen læge har mistanke om kræft, så aftales en undersøgelse direkte med os, og du indkaldes indenfor 2 hverdage, og ellers vurderes ventetiden ud fra sværhedsgraden af symptomerne. Der er hver dag afsat tider til, hvis egen læge finder en akut vurdering nødvendig. Problemstillingerne ønskes afklaret så hurtigt som muligt. Vi sørger for, at både du og vi er velforberedte.

Samarbejde:
Den henvisende læge modtager efter accept fra dig løbende informationer om udførte undersøgelser, behandlinger og planer.

stregbox

Gynækologer

Jeannette Bing Lauritzen

Medicinsk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 2006.
Gynækologisk uddannelse/ansættelse på Skejby Universitetshospital, Herning
Sygehus og Horsens Sygehus.
Speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2014.
Indtil 2018, overlæge på gynækologisk og obstetrisk afdeling, Horsens Sygehus, med ansvar for Gynækologisk Ambulatorium og Ambulant Kirurgi, herunder minihysteroskopi.

Bredt uddannet indenfor specialet, med særlig interesse for blødningsforstyrrelser, celleforandringer, fertilitet, tidlige
graviditetsproblemer og uønsket graviditet.

Praktiserende gynækolog og med-indehaver af Kvindeklinik Papirfabrikken fra
januar 2018.

Britt_2

Britt Ljungström:

Udtræder af klinikken pr. 1/9-2018.

Jeg vil gerne sige tusinde tak til både patienter og samarbejdspartnere gennem de sidste næsten 12 år, I har bragt mig mange givende stunder.

Med venlig hilsen

Britt Ljungström.

Praktiserende gynækolog og indehaver af Kvindeklinik Papirfabrikken siden november 2006.