Relevante links

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2012

Patienttilfredshedsundersøgelse
Tak til alle, som var så venlige at bruge tid på besvarelsen. Vi er meget glade og stolte over resultaterne. Vi har også modtaget kommentarer med forslag til yderligere forbedringer, men alle patientkommentarer er udeladt, så fuld anonymitet er sikret.