Med eller uden henvisning

Vi stiler mod korte ventetider. Du vil altid kunne finde den aktuelle ventetid for lidelser, som ikke kræver hurtig behandling på Sundhed.dk, men vi har hver dag afsat akuttider til f.eks. graviditetsproblemer, insemination og medicinsk abort. Vi har også kort ventetid til de indgreb, der er omfattet af sygesikringen for speciallæge praksis (f.eks. keglesnit, kikkertundersøgelser af livmoderhulheden og kirurgisk abort i lokal bedøvelse og afslappende medicin). Ved mistanke om kræft får du en tid indenfor 3 hverdage, idet din egen læge bestiller tiden, men ellers prioriteres ventetiden afhængig af lidelsens vurderede sværhedsgrad.

Klinikken modtager patienter i sygesikringsgruppe 1, dvs. efter henvisning fra egen læge, og ydelserne er gratis. Dette gælder også for udredning- og behandling af primær- og sekundær barnløshed. Dog afregnes donorstrå direkte med valgte sædbank.

For sygesikringsgruppe 2 patienter og privatpatienter til barnløshedsudredning og – behandling gælder følgende priser:

Prisliste:

1. Fertilitetskonsultation, kvinde uden passageundersøgelse: 1000 kr.

1. Fertilitetskonsultation, kvinde med passageundersøgelse: 2500 kr.

1. Fertilitetskonsultation, mand, uden spermaanalyse: 700 kr.

1. Fertilitetskonsultation, mand, med spermaanalyse og swim-up: 1500 kr.

Insemination-homolog (husbonds sperma), inkl. 1 foll. scanning, per gang: 2500 kr.

Insemination-donor, med brug af ready sperma-strå, inkl. 1 foll. scanning, per gang: 1700 kr.

Insemination-donor, med brug af sperma-strå til swim-up, inkl. 1 foll. scanning, per gang: 2500 kr.

1 ekstra follikelscanning, per gang: 450 kr.

Follikelreduktion: 1000 kr.

Vi tager imod MobilePay og kontanter kan hæves i Dankortautomat lige udenfor klinikken.