Mandlig infertilitet

Patientgruppe

Mænd med oligospermi

Definition af begreber


- Oligospermi: <15 mill/ml sædceller i råsædprøve
- Azospermi og svær oligospermi: <1 mill/ml i råsædprøve

Fremgangsmåde


- Diagnosen stilles efter prøven er gentaget, idet sædkvaliten varierer.

- Anamnese optages herunder tidl. fertilitet og evt. antal graviditeter, og der spørges grundigt ind til tidligere testis traumer, retentio testis eller operationer på testis eller sædstreng; herunder tidligere sterilisation. Herudover spørges til seksuel dysfunktion, ejakulationsforstyrrelser og vandladningsgener.

- Der spørges grundigt ind til medicinske sygdomme; herunder diabetes og stofskifteforstyrrelser.

- Der spørges ind til nylige febersygdomme.

- Der spørges til arbejdsforhold og ekspositioner, motionsvaner og eventuelt aktuelt eller tidligere forbrug af anabole steroider.

- Medicinliste gennemgås. Tobaks- og alkoholforbrug registreres.

- Højde og vægt noteres.

- Objektiv undersøgelse; herunder testis palpation. Hvis der udelukkende findes asymptomatisk oligospermi (<15 mill/ml), og der ikke er anamnese med retentio testis, er der ikke behov for yderligere udredning (fraset alm. vejledning om alkoholvaner, rygestop og eventuelt vægttab).
Download PDF

Hvis årsagen er tidl. sterilisation, er der ikke indikation for yderligere udredning, og manden informeres om, at der ofte kan udhentes sædceller ved aspiration fra testikel/bitestikel til brug ved ISCI. Informeres om mulighed for donorbehandling.

Der henvises til UL af testis ved oligospermi og anamnese med retentio testis, svær oligospermi (<1mill/ml i råsæd) eller markant faldende sædkvalitet i flere, på hinanden, afleverede sædprøver.

Der anbefales følgende blodprøver, hvis der påvises svær oligospermi (<1 mill/ml i råsæd)
:

- Prolaktin, FSH, LH, testosteron, SHBG, frit androgen index eller frit testosteron samt om muligt inhibin B. Ved klinisk mistanke om stofskiftesygdom kan suppleres med TSH.

- Karyotypebestemmelse og undersøgelse for mikrodeletioner på Y-kromosomet hos mænd med non-obstruktiv azoospermi.

- Ved mistanke om obstruktiv azoospermi undersøgelse for delta 508 mutation (cystisk fibrose).

Hvis der påvises delta 508 mutation hos manden, bør kvinden undersøges for samme mutation.
Testes biopsi udføres, hvis der er maglinitetssuspicio ved ultralyd, og udføres som regel bilateralt. Parret tilbydes IUI eller IVF/ISCI afhængig af den oprensede sædprøve, og om der foreligger andre faktorer.

Der tilrådes at begrænse alkoholindtag til SST's retningslinjer og rygestop. Hvis manden er overvægtig, tilrådes vægttab. Ved azospermi/svær oligospermi kan manden henvises til andrologisk udredning på Fertilitetsklinikken, OUH, som varetager den højtspecialiserede funktion.

Ved fund af Klinefelters syndrom henvises manden til MEA, AUH til kontrol og behandling pga. øget risiko for type 2 diabetes, knogleskørhed samt evt. substitution med testosteron.

Han tilbydes henvisning til Fertilitetsklinikken, OUH til vurdering af, om der sædceller i testes.

 

Åbningstider

Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-13.00
Lørdag & søndag: Lukket

Kvindeklinik Papirfabrikken

Papirfabrikken 36 D
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6150

Kvindeklinik