Lichen Schlerosus et Atrophicus

Diagnosekoder

LS: Lichen sclerosus: DL 90.0.
LP: Lichen planus: DL 43.0.

Patientgruppe


Patienterne er ofte postmenopausale 50-60 år, men sygdommen ses også hos unge kvinder og børn, som udgør 10% af patienter.

Sygdommen diagnosticeres ofte efter patienten har haft symptomer i årevis (gennemsnit på 5 års diagnostisk delay). Sygdommen behandles ofte som en candidainfektion.

Definition af begreber


LS: Lichen sclerosus er en kronisk progredierende inflammatorisk hudlidelse, som hyppigst ses i det ano-genitale område.
LP: Lichen planus (ruber) er en kronisk progredierende inflammatorisk hudlidelse, som ofte har vaginal- og mundhuleinvolvering og er ofte sværere at behandle end LS.

Sygdommen mistolkes ofte som en svampeinfektion og behandles derefter. Ofte har symptomer været til stede i mange år, før diagnosen stilles.

Subjektive symptomer


Lichen sclerosus kan ses i dele af eller i hele ano-genitalområdet.


- Kløe er kardinalsymptom.
- Brændende fornemmelser eller smerter.
- Dyspareuni.
- Fissurer.
- Nedbinding af clitoris med påvirkning af clitorisfunktion.
- Atrofi af labia minora og sclerodercering af introitus.

En del patienter har ingen subjektive symptomer. Disse patienter bør dog tilbydes behandling og kontrol efter samme retningslinjer som andre patienter med henblik på at forebygge anatomiske forandringer og cancerudvikling.

Objektive fund


- Fissurer
- Hyperkeratoser
- Ecchymoser
- Erosioner
- Ulcerationer
- 8-tals involvering omkring vulva og anus
- Atrofi af labia minora
- Phimosis af præputium clitoridis
- Stenose af introitus vaginae.

Der er ikke sammenhæng mellem graden af subjektive symptomer og objektive fund. Lichen schlerosus optræder IKKE i vagina. Findes forandringer der, har pt. formentlig Lichen planus.

Diagnostik

Diagnosen lichen sclerosus stilles ved biopsi. En 4 mm stansebiopsi er passende. Det er vigtigt, at biopsien tages vinkelret på huden, så alle hudens lag inkl. subcutis inddrages. Biopsien skal tages i kanten af læsionen, således at både lidt hyperkeratotisk (hvidlig) og erthematøs hud medtages.

Der påsmøres Emla i 5 min., hvorefter citanest kan injiceres. Komprimér vævet, så biospien ikke bliver for ødematøs. Efter biopsien er taget, kan der med fordel sættes en sutur f.eks. Vikryl Rapid 3-0.

Kun 60 % af ptt. med klinisk LS får verificeret diagnosen histologisk.
1/3 af LS-ptt. udvikler thyreoideasygdom. Derfor anbefales TSH- og TPO-antistofudredning.

Er TPO negativ, er pt’s risiko minimal, og er den let forhøjet og TSH normal, kan TPO gentages efter 1 år. Der ses desuden øget forekomst af autoimmun sygdom som diabetes, perniciøs anæmi, alopecia areata, lokaliseret sklerodermi og vitiligo.

Ved utilstrækkelig behandlet LSA i vulva er risikoen for SCC op til 5 %
Download PDF

 

Behandling

Spontan remission er sjælden, men sygdommen kan kontrolleres med adækvat behandling.

Generelle behandlingsprincipper

Med tidlig indsættende behandling kan atrofi, destruktion af anatomiske forhold og progression til malignitet forebygges.
Vær opmærksom på at ved udtalt forværring med rødme, kløe, sviende og brændende fornemmelse kan der være tale op streptokokinfektion eller kontaktallergi.

I en sådan situation, skal der overvejes, dels om der skal podes og sættes i relevant antibiotikabehandling, dels om der skal foretages udredning for kontaktallergi med lappetestning. Daglig fed fugtighedscreme for at undgå udtørring, reducere kløen og som barriere for at beskytte mod kontakt med urin og fæces.

En god fugtgivende creme kunne være Zactoline, som bestilles via gefionapotek.dk. Silikonebaseret glidecreme anbefales ved coitus (www.seksueltrivsel.dk eller www.lust.dk).

Løs beklædning/undgå tætsiddende tøj, strømpebukser eller stramme bukser. Anvend bomuldsundertøj. Brug intimsæbe (anvend ikke vaskeklude ved intimvask). Undgå overdreven tørring efter afvask, dub i stedet området tørt. Undgå irritanter og allergener.
Anvend tamponer frem for bind. Især stenose af intoitus ses relativt hyppigt.

Ofte kan generne bedres af konservativ behandling med dermovat, massage med mandelolie og dilatationsbehandling med stave. Nogle ptt. har effekt af Vagifem, mens andre oplever forværring måske p.g.a. den øgede mængde flour vaginalis.

Hos præmenopausale kan en hormonspiral være med til at lindre ved at mindske menstruationerne.
Aloe vera gel (99 %) har vist at have effekt hos LP-ptt., og kan med fordel anvendes som lindrende behandling også hos LP-ptt..
Start op med 2 x dagligt i 8 uger, og herefter kan gelen anvendes efter behov. Fås i supermarkeder.

Aktiv behandling

1. valg: Dermovat salve 0,05 % x 1 dagligt i 4 uger, herefter hver 2. dag i 4 uger, så 2 gange ugentligt i 4 uger. Nogle har behov for vedligeholdelsesbehandling med 1-2 x/uge. (Mindre potente steroidsalver kan anvendes ved mildere symptomer)

2. valg: Tacrolimus (Protopic 0,1 %) eller Pimecrolimus (Elidel) kan anvendes, hvis der ikke er effekt af Dermovat. Påsmøres 2 gange dagligt i 12 uger, herefter aftrapning.

3. valg: Ved manglende effekt og svære tilfælde vurderes indikation for systemisk terapi med evt Methotrexat eller Neotigason. Kontrol Minimum x 1 årligt for at udelukke malignitet.

Pt. informeres om at henvende sig før ved ulcera, som ikke heler op. Ca. 5 % risiko for udvikling af vulvadysplasi og vulvacancer.

 

Åbningstider

Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-13.00
Lørdag & søndag: Lukket

Kvindeklinik Papirfabrikken

Papirfabrikken 36 D
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6150

Kvindeklinik